Tasta Spa

Covid-19 informasjon

Det er bedriftens ansvar i henhold til Helsedepartementets nye forskrift å påse at kunders smitterisiko for koronavirus minimeres. 

Nye behandlingsrutiner er derfor innført basert på råd fra folkehelseinstituttet. 

Vennligst besvar skjemaet før oppmøte. Trykk på knappen for å åpne skjema.